Event

Recht als Rhetorik und Rhetorik als Recht

Dieter Simon (Berlin)

19:00–21:00
Berliner Seminar Recht im Kontext
Wissenschaftskolleg zu Berlin, Villa Jaffé
Wallotstr. 10, 14193 Berlin