Event

Rechtsparadoxien Arbeitsgespräch des Forschungsverbundes Recht im Kontext

11:00–18:30
Berliner Seminar Recht im Kontext
Wissenschaftskolleg zu Berlin, Villa Jaffé
Wallotstr. 10, 14193 Berlin